Misją fundacji Raciborski Fundusz Lokalny jest działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej
poprzez wspieranie jej istotnych potrzeb w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji,
kultury, sportu i rozwoju obywatelskiego.

Stypendia dla uczniów

Kursy komputerowe dla Seniorów

Koleżeńska grupa wsparcia "Nadzieja"

Program "Zdążyć przed rakiem"