Pomagaj lokalnie! Przekaż 1,5% na wybrany cel –
KRS 0000 128577

Od 2005 roku Raciborski Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego o numerze KRS 0000 128577 i pozyskuje środki pochodzące z % podatku dochodowego, które są istotnym elementem finansowania działań organizacji. Obecnie możesz przekazać na nasze działania już 1,5% swojego podatku! Serdecznie prosimy o wsparcie działań Fundacji. Ze środków uzyskanych z 1,5% realizujemy projekty własne oraz wspieramy działalność innych lokalnych organizacji pozarządowych.

Jeśli chcesz przekazać 1,5% podatku fundacji Raciborski Fundusz Lokalny:

Wpisz w oświadczeniu podatkowym, w pozycji “Numer KRS”: 0000 128577

Możesz wskazać cel szczegółowy:

POMOC UKRAINIE
– Twój 1,5% przeznaczony będzie w całości na wsparcie działań związanych z pomocą organizowaną w związku z trwającą wojną w Ukrainie. Z pozyskanych środków zorganizujemy transporty pomocowe do Ukrainy oraz działania adresowane do społeczności ukraińskiej zamieszkującej obecnie w Raciborzu i okolicach. Według danych statystycznych, obecnie na terenie powiatu raciborskiego przebywa ok. 1500 uchodźców wojennych z Ukrainy, z czego ponad połowa to dzieci.

NADZIEJA
Środki przeznaczone będą na wsparcie działalności Koleżeńskiej Grupy Wsparcia NADZIEJA, skupiającej osoby dotknięte chorobami nowotworowymi.

“RKK”
Wpisując cel szczegółowy “RKK” przekażesz 1,5% na wsparcie działalności Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz, który prowadzi szkolenie w koszykówce kobiet w różnych grupach wiekowych.

„RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY”
Jeśli w polu „cel szczegółowy” wpiszesz „Raciborski Fundusz Lokalny” lub „RFL” lub pozostawisz je puste, Twojej 1,5% zasili fundusz statutowy, z którego realizowane są bieżące działania i projekty fundacji Raciborski Fundusz Lokalny.

Pomagaj lokalnie! Przekaż 1,5% podatku na działania w swojej społeczności lokalnej! KRS: 0000128577

Mogą Państwo przekazać 1,5% na Raciborski Fundusz Lokalny ponieważ znajduje się on w “wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych” (https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/)