Raciborski Fundusz Lokalny rozpoczął swoją działalność w 1999 roku. Założony został przez przedstawicieli raciborskiej społeczności pod patronatem międzynarodowych organizacji filantropijnych chcących upowszechniać w Polsce ideę funduszy lokalnych (ang. Community Foundations). Charakterystyczne dla organizacji tego typu są: lokalny obszar działania, stała współpraca z organizacjami partnerskimi oraz posiadanie kapitału, który gwarantuje trwanie i zabezpieczenie działań statutowych organizacji. W podobny  sposób powołanych zostało kilkanaście Funduszy Lokalnych, które zrzeszone są w Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.

Najważniejszym sukcesem początków naszej organizacji było zdobycie zaufania fundatorów. Dzięki temu możliwym stało się zgromadzenie już na początku działalności wysokiego kapitału żelaznego (166.000 zł), kapitału operacyjnego (22.000 zł) oraz funduszu stypendialnego (12.000 zł), które zgodnie z wcześniejszymi założeniami i umowami zostały podwojone przez amerykańskie fundacje. W ten sposób Raciborski Fundusz Lokalny zgromadził kapitał pozwalający na realizację założonych działań statutowych. Przez kolejne lata RFL rozwijał zakres swoich działań, jednocześnie sukcesywnie pozyskując  środki na tę działalność.

Od 2005 roku Raciborski Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego o numerze KRS 0000 128577 i pozyskuje darowizny 1% podatku dochodowego, które stają się coraz bardziej istotnym elementem finansowania działań organizacji.

Serdecznie prosimy o wsparcie działań Fundacji, które w całości przeznaczane jest na działania prowadzone dla społeczności lokalnej Raciborza.