Pomagamy od ponad 20 lat!

Raciborski Fundusz Lokalny

Fundacja Raciborski Fundusz Lokalny działa przede wszystkim na obszarze gminy Racibórz i jej okolic. Założyli ją w 1999 roku przedstawiciele lokalnej społeczności, samorządu oraz biznesu. Fundacja jest organizacją niezależną, która od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie ze swoją misją, Raciborski Fundusz Lokalny analizuje pojawiające się w społeczności lokalnej potrzeby i problemy w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania edukacji, oświaty i kultury oraz w zakresie spraw obywatelskich. Organizacja odpowiada na te potrzeby poprzez realizowanie programów ze środków własnych, grantów oraz pozyskanych dotacji.

Do końca 2021 roku Raciborski Fundusz Lokalny w różnych programach udzielił raciborzanom wsparcia na kwotę ponad 1,8 mln złotych.

Misją fundacji Raciborski Fundusz Lokalny jest działanie na rzecz dobra społeczności raciborskiej poprzez wspieranie jej istotnych potrzeb w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rozwoju obywatelskiego.