Program Zdążyć przed Rakiem jest odpowiedzią na zapotrzebowanie raciborskiej społeczności. Jak wynika z danych epidemiologicznych, zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe wzrasta, również wśród Raciborzan. Niezbędne są działania minimalizujące to zjawisko. W ramach programu Zdążyć Przed Rakiem prowadzimy działania z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej adresowane do mieszkańców Raciborza. Każdego roku organizujemy konferencje edukacyjne dla młodzieży szkolnej oraz wszystkich mieszkańców, realizujemy zajęcia w szkołach, warsztaty dla nauczycieli, coroczny Marsz Nadziei oraz inne działania przybliżające lokalnej społeczności zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych.

Choroby nowotworowe pomimo postępu w medycynie i podejmowanych działań w celu ich zwalczania, pozostają bardzo poważnym problemem cywilizacyjnym i społecznym. W Polsce są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów. Rocznie na nowotwór zapada ponad 160 tyś. osób, a ponad 96 tyś umiera z ich powodu. Prawie 2/3 chorych na nowotwory w Polsce w czasie podjęcia leczenia znajduje się już w bardzo zaawansowanym stanie, co wpływa na często złe wyniki leczenia. W województwie Śląskim nowotwory stanowią jeden z najistotniejszych problemów zdrowotnych, dotyczy to również mieszkańców Raciborza.

Wynika to w dużym stopniu z braku odpowiedniej wiedzy dotyczącej profilaktyki oraz lekceważenia zagrożeń. Zmienić to można poprzez działania edukacyjne. Wiedza dotycząca profilaktyki pozwala uniknąć choroby, a wczesne wykrycie choroby nowotworowej stwarza szansę całkowitego powrotu do zdrowia.

Ważne są wszelkie działania profilaktyczne, mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców. Niezwykle istotne jest edukowanie oraz kształtowanie odpowiednich postaw wśród młodzieży. Nawyki żywieniowe oraz styl życia kształtują się w młodym wieku, a mają olbrzymi wpływ na ryzyko zachorowania na nowotwór. Ponadto bardzo ważnym jest, by umieć wcześnie rozpoznawać niepokojące symptomy w swoim organizmie. Dlatego podstawowym działaniem jest szerzenie wśród młodych ludzi profilaktyki przeciwnowotworowej.

Program Profilaktyka Chorób nowotworowych ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM ma na celu zahamowanie wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe, zwiększenie ich wykrywalności we wczesnym etapie choroby, a tym samym zwiększenie szans na wyleczenie oraz obniżenie umieralności z powodu tych chorób wśród mieszkańców Raciborza, a także ograniczenie zachowań stanowiących czynniki ryzyka, zwłaszcza wśród młodzieży.

Zadaniem programu Zdążyc Przed Rakiem jest też wyrażenie solidarności z osobami dotkniętymi chorobami nowotworowymi, a także przekonanie mieszkańców do znaczenia wczesnej profilaktyki poprzez publiczne prezentowanie haseł takich jak: „Nigdy nie myśl, że Ciebie to nie dotyczy”, „Zdążyć przed Rakiem”, „I ty możesz wygrać z rakiem”.