Zarząd Fundacji:
Maria Wiecha – Prezes

Rada Fundacji:
Andrzej Markowiak – Przewodniczący
Ewa Lewandowska
Waldemar Senftleben
Danuta Skóra
Wojciech Ziajka