GRANTY DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Od początku swojej działalności Raciborski Fundusz Lokalny pozyskuje granty na wsparcie społeczności lokalnej oraz realizację projektów poprawiających jakość życia mieszkańców. Projekty realizujemy we współpracy z przedstawicielami biznesu, innymi organizacjami filantropijnymi oraz samorządem lokalnym. 

Zrealizowaliśmy program „Dożywianie Dzieci Szkolnych”, program dla seniorów pn. „Mam pomysł na aktywną i twórczą jesień mojego życia”. Przez 2 lata byliśmy laureatem konkursu Grantowego Firmy Danone i POLSATU pn. “Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”. Przeprowadziliśmy projekt „Dożywianie dzieci w Domu dla Dzieci”, prowadzonym przez Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu. Realizowaliśmy projekty grantowe finansowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację AGORA, Dar Serca ORLEN. W ramach programu wolontariatu pracowniczego MIT firmy Henkel Polska przez lata działalności zrealizowano szereg projektów na rzecz raciborskiej społeczności. W 2020 roku nawiązano współpracę z Fundacją 4F Pomaga dzięki której zrealizowano 2 projekty związane z pandemią koronawirusa. Raciborski Fundusz Lokalny jest członkiem Federacji Funduszy Lokalny w Polsce, która zrzesza podobne organizacje na terenie całego kraju pomagając w dotarciu do środków grantowych i wspólnie inicjując lokalne działania.