Realizujemy kolejny projekt dla ludności ukraińskiej w Raciborzu. Uzyskaliśmy grant z programu Global Challenges Local Solutions!

Realizujemy kolejny projekt dla ludności ukraińskiej w Raciborzu. Uzyskaliśmy grant z programu Global Challenges Local Solutions!

Nasz projekt lokalnego wsparcia ludności ukraińskiej „Racibórz Region open to Ukrainian refugees” uzyskał dofinansowanie w ramach programu grantowego Global Challenges Local Solutions!

Dzięki temu już niedługo rozpoczniemy działania dla osób z Ukrainy zamieszkujących na obszarze powiatu raciborskiego. W ramach projektu zorganizowane zostaną: wyjazd wakacyjny dla dzieci z Ukrainy, zajęcia i wycieczki integracyjne, lekcje języka polskiego, wsparcie rzeczowe i żywnościowe, wsparcie w nagłych wypadkach.

Komisja Grantowa Global Challenges Local Solutions doceniła w sumie 4 fundusze lokalne należące do Federacji Funduszy Lokalnych w Poslce i sfinansuje ich projekty, których celem jest wsparcie społeczności ukraińskiej przebywającej w Polsce ❤❤❤

Dzięki dotacji już wkrótce:
👉Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
👉Raciborski Fundusz Lokalny
👉Stowarzyszenie „Czajnia”
👉Żywiecka Fundacja Rozwoju

zorganizują: ✅ wyjazdy wakacyjne, ✅ zajęcia integracyjne i warsztaty rozwojowe,✅ wydarzenia kulturalne,✅ pomoc psychologiczną, ✅ programy stypendialne.

Projekt „Racibórz Region open to Ukrainian refugees” jest finansowany przez Fundację CS Motta w ramach programu Global Challenges Local Solutions prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland.