Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

W związku z pogarszającą się każdego dnia sytuacją na Ukrainie, brutalnie napadniętej ze strony Rosji i Białorusi, potrzeba niesienia pomocy dla narodu ukraińskiego wydaje się nieograniczona.  Raciborski Fundusz Lokalny włącza się w działania wspierające tę pomoc. Obecnie organizujemy zbiórkę pieniężną dla uciekinierów z Ukrainy, którzy masowo przybywają do Polski aby znaleźć schronienie, również w Raciborzu. Zebrane środki będą przeznaczane na wsparcie osób najbardziej potrzebujących we współpracy z samorządem lokalnym, wiarygodnymi instytucjami i organizacjami niosącymi pomoc. Ze środków finansowych w pierwszej kolejności zamierzamy wspomóc w najważniejszych potrzebach osoby szukające w Polsce schronienia oraz zakupić opatrunki i wyroby medyczne dla osób przebywających w obszarze wojny.

Wraz z partnerami uruchamiamy również inne formy pomocy. Współpracując z Federacją Funduszy Lokalnych w Polsce utrzymujemy bieżący kontakt z organizacjami niosącymi pomoc w całym kraju, w tym przy granicy ukraińsko-polskiej oraz na obszarze Ukrainy. Obecnie czynimy starania w celu pozyskania dotacji celowych i produktowych, które będą przekazywane do miejsc wymagających najpilniejszego wsparcia. Już niedługo poinformujemy Państwa o efektach tych działań.

Osoby chcące wesprzeć nasze działania prosimy o kontakt.

Zachęcamy do dokonywania wpłat na specjalny rachunek celowy naszego Funduszu:

36 1050 1344 1000 0090 8155 3738 (ING)
RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY
UL. RZEŹNICZA 8, 47-400 RACIBÓRZ
tytuł przelewu: POMOC UKRAINIE

lub poprzez zbiórkę Internetową pod linkiem: https://zrzutka.pl/z/ziemiaraciborskadlaukrainy

O działaniach Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce można dowiedzieć się na stronie: https://www.facebook.com/FederacjaFL oraz http://ffl.org.pl/