Mieszkańcy Ziemi Raciborskiej dla Ukrainy

Mieszkańcy Ziemi Raciborskiej dla Ukrainy

Drodzy mieszkańcy Ziemi Raciborskiej,

W dniu 24 lutego nasz Sąsiad – Ukraina padł ofiarą brutalnej agresji ze strony Rosji i Białorusi. Tysiące obywateli tego kraju – kobiet i dzieci muszą szukać w naszym kraju bezpiecznego miejsca. Nie wszyscy z nich mają środki do zaspokojenia podstawowych potrzeb i skazani są na życzliwość ludzi dobrej woli. Jeszcze wielu z nas pamięta tragiczny czas katastrofalnej powodzi z 1997 roku. Wtedy spotkaliśmy się z wsparciem ze strony często bezimiennych osób z całej Polski, a także z zagranicy. Dzisiaj to my stajemy przed takim wyzwaniem wobec naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Nie mamy możliwości osobiście stanąć u boku ukraińskich żołnierzy, ale możemy wspomagać członków ich rodzin i bliskich, którzy przybyli do nas w trosce o swoje bezpieczeństwo i w wielu wypadkach zdani są na naszą pomoc.

Nie możemy pozostać obojętni wobec ich tragedii!

Raciborski Fundusz Lokalny, realizując swoją statutową misję pomocy potrzebującym, prowadzi zbiórkę pieniężną dla solidarnego wsparcia uciekinierów z Ukrainy. Wszystkie zebrane środki przekazane będą na wsparcie dla osób potrzebujących, we współpracy z samorządem, wiarygodnymi instytucjami i organizacjami niosącymi pomoc.
Osoby gotowe udzielić im solidarnej pomocy, za naszym pośrednictwem, mogą dokonywać wpłat na specjalny rachunek naszego Funduszu:

36 1050 1344 1000 0090 8155 3738 (ING)
RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY
UL. RZEŹNICZA 8, 47-400 RACIBÓRZ
tytuł przelewu: POMOC UKRAINIE

lub poprzez zbiórkę Internetową pod linkiem: https://zrzutka.pl/z/ziemiaraciborskadlaukrainy

Bądźmy solidarni! Niech żyje wolna Ukraina!

Przewodniczący Rady Fundacji Raciborski Fundusz Lokalny
Andrzej Markowiak