Pomagaj lokalnie! Przekaż 1% na wybrany cel – KRS 0000128577

Pomagaj lokalnie! Przekaż 1% na wybrany cel – KRS 0000128577

Od 2005 roku Raciborski Fundusz Lokalny jest organizacją pożytku publicznego o numerze KRS 0000 128577 i pozyskuje darowizny 1% podatku dochodowego, które stają się coraz bardziej istotnym elementem finansowania działań organizacji. Serdecznie prosimy o wsparcie Fundacji, które w całości przeznaczane jest na działania prowadzone dla społeczności Raciborza. Ze środków uzyskanych z 1% realizujemy projekty własne oraz wspieramy działalność innych lokalnych organizacji pozarządowych.

Jeśli chcesz przekazać 1% podatku fundacji Raciborski Fundusz Lokalny:

Wpisz w oświadczeniu podatkowym, w pozycji „Numer KRS”:
0000 128577

Możesz wskazać cel szczegółowy:

STYPENDIA
– wszystkie środki zebrane na fundusz stypendialny przeznaczone będą na wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.

NADZIEJA
– środki przeznaczone będą na wsparcie działalności Koleżeńskiej Grupy Wsparcia NADZIEJA, skupiającej osoby dotknięte chorobami nowotworowymi.

„STRZECHOWIANIE”
– środki pozyskane na ten cel szczegółowy przeznaczone będą na realizację celów Stowarzyszenia Wspierania ZPiT Strzecha „Strzechowianie” działającego przy Zespole Pieśni i Tańca „Strzecha”.

„RKK”
-wpisując cel szczegółowy „RKK” przekażesz 1% na wsparcie działalności Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz, który prowadzi szkolenie w koszykówce kobiet w różnych grupach wiekowych.

„RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY”
– jeśli w polu „cel szczegółowy” wpiszesz „Raciborski Fundusz Lokalny” lub „RFL” lub pozostawisz je puste, Twój 1% zasili fundusz statutowy, z którego realizowane są bieżące działania i projekty fundacji Raciborski Fundusz Lokalny.

Pomagaj lokalnie! Przekaż 1% podatku! KRS: 0000128577

Mogą Państwo przekazać 1 % na Raciborski Fundusz Lokalny ponieważ znajduje się on w „wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych” (https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/)