No more „choking” – 21st century school

No more „choking” – 21st century school

Tym razem projekt Henkel MIT sprawił, że klasy I-II, świetlica oraz sala Art & Cooking w Szkole Podstawowej nr 1 w Raciborzu otrzymały oczyszczacze powietrza i klimatyzację na miarę XXI wieku. Raciborska szkoła staje się szkołą przyszłości, a firma Henkel ma w tym niesamowity udział. W ramach I i II etapu projektu zakupiono urządzenia za kwotę 26 610,90 zł.

Powodem do realizacji projektu był fakt, że dzieci uczą się, ćwiczą WF i spędzają czas w przepełnionych salach lekcyjnych i świetlicach bez dobrej jakości powietrza… W XXI wieku mając odpowiednie narzędzia powinniśmy dążyć do szkół wyposażonych w sprawdzone technologie. Bo czy nie jest paradoksem, że nasze dzieci uczą się, rozwijają swoje talenty i „inteligencję przyszłości” w mniej „inteligentnych” szkołach, w których brakuje między innymi oczyszczaczy powietrza i klimatyzacji…? Dzieci potrzebują zdecydowanie lepszego powietrza do swoich zajęć.

Projekt zrealizowany został we współpracy z firmą Henkel Polska w ramach programu wolontariatu pracowniczego MIT. Pomysłodawczynią i opiekunką realizacji projektu była Pani Bożena Jaworska.