MECENAT XXI zrealizowany

MECENAT XXI zrealizowany

Z początkiem lipca zakończyliśmy XXI edycję programu stypendialnego MECENAT, w której pomocą stypendialna objętych było 10 uczniów raciborskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stypendyści, którzy spełnili warunki umowy stypendialnej otrzymali w ramach programu po 1000zł wsparcia za okres roku szkolnego. Serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce oraz życzymy wielu sukcesów na dalszej drodze własnego rozwoju.

Wkrótce poinformujemy o kolejnej edycji Programu MECENAT.