Lekcje polskiego z PCS i GCLS

Lekcje polskiego z PCS i GCLS

W dniach od 13 lipca do 3 sierpnia w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu dzieci i młodzież z Ukrainy wzięła udział w kursie języka polskiego dofinansowanym w ramach programu Global Challenges Local Solutions.

Intensywny kurs językowy (zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu) pomógł ukraińskiej młodzieży nauczyć się podstaw języka polskiego pozwalających na lepsza komunikację wśród ich polskich rówieśników. W zajęciach udział wzięło w sumie 18 osób w wieku od 12 do 18 lat.

Serdecznie dziękujemy Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu za zorganizowanie zajęć i zapewnienie bazy lokalowej pozwalającej na naukę w profesjonalnych warunkach.

Zajęcia zorganizowano w ramach projektu „Racibórz Region open to Ukrainian refugees”, który jest finansowany przez Fundację CS Motta w ramach programu Global Challenges Local Solutions prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.