MECENAT XXI zrealizowany

MECENAT XXI zrealizowany

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy XXI edycję programu stypednialnego MECENAT, w której pomocą stypendialna objętych było 10 uczniów raciborskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Stypendyści, którzy spełnili warunki umowy stypendialnej…