Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

W związku z pogarszającą się każdego dnia sytuacją na Ukrainie, brutalnie napadniętej ze strony Rosji i Białorusi, potrzeba niesienia pomocy dla narodu ukraińskiego wydaje się nieograniczona.  Raciborski Fundusz Lokalny włącza…